Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş'de, bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri belirlendi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş'de, bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Bankamızın 850.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.600.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 750.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2020 tarih ve 74/1432 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %88,23529 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 02.12.2020 ile 16.12.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt yoktur.''
 


Hibya Haber Ajansı

Okunma